Một phân tích so sánh tính an toàn và hiệu quả của azithromycin so với các loại thuốc khác trong điều trị bệnh thương hàn không biến chứng.

J Postgrad Med. 2012 Apr-Jun;58(2):112-8. doi: 10.4103/0022-3859.97172.

A meta-analysis comparing the safety and efficacy of azithromycin over the alternate drugs used for treatment of uncomplicated enteric fever.

Trivedi NAShah PC.

Source: Department of Pharmacology, Medical College, Baroda, Gujarat, India.

Đặt vấn đề:

Bệnh Thương hàn kháng thuốc là một vấn đề lâm sàng lớn trên toàn cầu. Sự xuất hiện của các chủng S. typhi đa kháng thuốc đã làm hạn chế việc lựa chọn điều trị.

Mục tiêu:

Thực hiện một phân tích tổng hợp  để xác định các bằng chứng mạnh mẽ về việc sử dụng Azithromycin so với các loại thuốc thay thế có sẵn trong điều trị bệnh Thương hàn không biến chứng.

Vật liệu và phương pháp:

Dựa vào các cơ sở dữ liệu điện tử trong MEDLINE và các dữ liệu khác tại Thư viện Y khoa Quốc gia cũng như các đăng ký thử nghiệm lâm sàng ở Cochrane, thu thập các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) so sánh azithromycin với chloramphenicol, fluoroquinolones và cephalosporin trong điều trị các ca Thương hàn có cấy máu (+). Dữ liệu được chọn sau khi đánh giá chất lượng về phương pháp nghiên cứu. Tỉ số nguy cơ (RR) với khoảng tin cậy 95% được dùng để ước tính cho các kết cục là biến nhị phân và khác biệt trung bình (MD) với khoảng tin cậy 95% dùng cho các kết cục là biến liên tục. Kết cục chính nghiên cứu gồm: thất bại lâm sàng, thất bại vi sinh và tái phát.

Kết quả:

Tổng cộng có bảy RCTs gồm 773 bệnh nhân đáp ứng với tiêu chuẩn chọn lựa của chúng tôi. So với các fluoroquinolones thế hệ trước, azithromycin có phần tốt hơn trong việc giảm thất bại lâm sàng với RR= 0.46 (KTC 95%: 0,25-0,82). Khi so với ceftriaxone, azithromycin làm giảm đáng kể nguy cơ tái phát với RR= 0.1 (KTC 95%: 0.01- 0,76). Không có tác dụng bất lợi nghiêm trọng báo cáo trong bất kỳ thử nghiệm nào.

Kết luận:

Azithromycin có thể được khuyến cáo như phác đồ chọn lựa thứ hai trong điều trị bệnh thương hàn đa kháng thuốc. Tuy nhiên cần nhiều thử nghiệm lâm sàng liên quan đến nhóm tuổi trẻ em để đi đến một kết luận rõ ràng.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)