Một phân tích gộp về liều lượng vitamin d cần thiết để phòng gãy xương

N Engl J Med. 2012 Jul 5;367(1):40-9.

A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention.

Bischoff-Ferrari HAWillett WCOrav EJLips PMeunier PJLyons RAFlicker LWark JJackson RDCauley JAMeyer HEPfeifer MSanders KMStähelin HBTheiler RDawson-Hughes B.

Source: Center on Aging and Mobility ,University of Zurichand Waid City Hospital,Zurich, Switzerland.

Đặt vấn đề: Các kết quả phân tích tổng hợp về liên quan giữa bổ sung vitamin D và giảm gãy xương chưa thống nhất.

Phương pháp: Chúng tôi lấy các dữ liệu từ 11 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, mù đôi nghiên cứu việc bổ sung  vitamin D đường uống (hàng ngày, hàng tuần, hoặc mỗi 4 tháng), có hoặc không có canxi, so với giả dược hoặc chỉ có canxi đơn thuần ở người >= 65 tuổi. Kết cục chính là tỷ lệ gãy xương hông và bất kỳ gãy xương nào ngòai xương đốt sống theo phân tích hồi quy Cox với hiệu chỉnh: nhóm tuổi, giới tính, nơi cư trú, và giữa các nghiên cứu. Mục đích chính của chúng tôi là so sánh dữ liệu theo lượng thực tế của vitamin D uống vào theo tứ phân vị (bao gồm sự tuân thủ của đối tượng tham gia điều trị hoặc có sử dụng bổ sung không theo đề cương nghiên cứu) của tất cả các thử nghiệm so với các dữ liệu từ nhóm đối chứng.

Kết quả: Phân tích gồm có 31.022 người (tuổi trung bình 76 với  91% là phụ nữ), có 1.111 sự cố gãy xương hông và 3770 gãy xương ngoài xương đốt sống (nonvertebral). Những người tham gia được phân ngẫu nhiên dùng hoặc không dùng vitamin D. So với nhóm chứng, nhóm dùng vitamin D  giảm (ở mức chưa có ý nghĩa) 10% nguy cơ gãy xương hông (tỉ số nguy cơ (HR)= 0,90; khoảng tin cậy 95%:, 0,80-1,01) và giảm 7% nguy cơ gãy xương ngòai xương cột sống (HR= 0,93; 95%, KTC 95%: 0,87-0,99). Phân tích lượng thực tế theo tứ phân vị, giảm nguy cơ gãy xương được thấy ở mức uống vitaim D cao nhất (trung bình, 800 IU mỗi ngày, dao động: 792-2000), giảm được 30% nguy cơ gãy xương hông (HR=0.70 , KTC 95%: 0,58-0,86) và giảm 14% nguy cơ gãy xương ngòai xương cột sống (HR=0,86; KTC 95%:  0,76-0,96). Lợi ích của việc bổ sung vitamin D với mức cao nhất là khá nhất quán sau khi phân tích các phân nhóm theo độ tuổi, nơi cư trú, lượng 25-hydroxyvitamin D cơ bản, và lượng canxi bổ sung.

Kết luận: Bổ sung vitamin D liều cao (≥ 800 IU mỗi ngày) thuận lợi phần nào trong phòng gãy xương hông và gãy xương ngòai xương cột sống ở những người từ 65 tuổi trở lên.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)