Một nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu về nhiễm dengue ở học sinh tại long xuyên, việt nam

Trans R Soc Trop Med Hyg. 2010 Sep;104(9):592-600. Epub 2010 Jul 13.

A prospective cohort study of dengue infection in schoolchildren in Long Xuyen,Viet Nam.

Tien NTLuxemburger CToan NTPollissard-Gadroy LHuong VTVan Be P,Rang NNWartel TALang J.

Pasteur Institute Ho Chi Minh City, 167 Pasteur Street, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Một nghiên cứu đoàn hệ động trên trẻ từ 2-15 tuổi được thực hiện tại Long xuyên, Việt nam nhằm cung cấp các dữ liệu dịch tễ học cho thử nghiệm về thuốc chủng ngừa sốt xuất huyết dengue. Thực hiện giám sát chủ động bằng cách lấy các mẫu huyết thanh trong giai đoạn cấp tính và hồi phục các đợt sốt của trẻ được nghi ngờ do nhiễm dengue lâm sàng. Khảo sát sự chuyểnđổi huyết thanh bằng xét  nghiệm tìm IgG cho các trường hợp nhiễm dengue tiềm ẩn. Trong năm 2004, có 3239 học sinh được tuyển chọn, những năm kết tiếp- năm 2005 có 3239 học sinh và năm 2007 có 3081 học sinh. Tổng cộng có 627 trẻ trên 690 đợt nghi ngờ nhiễm dengue trên lâm sàng ( có 394 trẻ nhập viện và 296 được điều trị ngoại trú) trong đó có 284-310 trẻ (tỉ lệ từ 41,2-45,0%) được xác định nhiễm dengue với các test xét nghiệm khác nhau. Típ huyết thanh DEN-2 chiếm ưu thế trong năm 2004-2005 và típ DEN-1 chiếm ưu thế trong năm 2006-2007. Tỉ suất mắc mới hàng năm (incidence rate) là 16,9 phần ngàn trong năm 2005 đến 40,4 phần ngàn trong năm 2007. Tỉ suất mắc mới trung bình mỗi năm (chuyển đổi huyết thanh bằng xét nghiệm tìm IgG trên trẻ chưa từng bị nhiễm trước đây) là 11,4% và tỉ số nhiễm tiên phát/tái nhiễm (có hoặc không có triệu chứng) dao động từ 1:3-1:6. Tỉ lệ bỏ cuộc nghiên cứu (một chỉ số khả thi cho thực hiện 1 thử nghiệm có hiệu quả) thấp với 4,2% mỗi năm, không kể các học sinh đã chuyển trường. Kết quả từ 2004-2007 của chúng tôi khẳng định mức độ nhiễm dengue cao trong học sinh tại Long Xuyên và cho thấy đây là địa điểm nghiên cứu khả thi cho hiệu quả của 1 thử nghiệm diện rộng.

Người dịch : BS Rạng, BV an giang, www.bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)