Một đánh giá về phòng ngừa quá liều opioid và chỉ định naloxon

 

A Review of Opioid Overdose Prevention and Naloxone Prescribing

Mueller SR1Walley AYCalcaterra SLGlanz JMBinswanger IA.

Subst Abus. 2015;36(2):240-53. doi: 10.1080/08897077.2015.1010032. Epub 2015 Mar 16.

Tổng quan

Do gia tăng kê đơn có chứa thuốc phiện, tỷ lệ tử vong do quá liều thuốc này tăng lên đáng kể ở Mỹ. Naloxone hydrochloride (naloxone), một chất đối kháng của thuốc phiện, là điều trị chuẩn trong ức chế hô hấp do thuốc phiện. Từ năm 1996, các chương trình cơ bản trong cộng đồng tư vấn, giáo dục về phòng ngừa quá liều thuốc phiện và cung cấp Naloxone cho những người quản lý các đối tượng sử dụng nhóm thuốc chứa thuốc phiện, đặc biệt là heroin. Tăng cường tham gia tuyên truyền giáo dục về quá liều thuốc gây nghiện và phân bổ naloxon vào các đơn vị y tế thích hợp cho những bệnh nhân mà họ được chỉ định các thuốc có chứa thuốc phiện. Trong tổng quan này, chúng tôi tóm lược và phân loại các ấn phẩm hiện có về chương trình giáo dục quá liều thuốc và sự phân bổ naloxon để xác định bằng chứng về tính hiệu quả cũng như cơ hội cho việc tuyên truyền đến các đơn vị y tế thích hợp.

Phương pháp

Trong bài viết này, chúng tôi đã tìm kiếm trên Pubmed các bài báo về Naloxone bằng tiếng Anh dựa trên việc thu thập các dữ liệu ban đầu trên người bao gồm các nghiên cứu tính khả thi, đánh giá các chương trình, những cuộc khảo sát, các nghiên cứu có chất lượng, nghiên cứu so sánh hiệu quả của các cách sử dụng khác nhau của naloxone. Bao gồm các nghiên cứu về hiệu quả – chi phí.

Kết quả

Chúng tôi đã xác định được 41 bài báo đại diện cho 5 loại: đánh giá chương trình OEND, tác động của chương trình OEND lên kinh nghiệm và thái độ của người tham gia, sự sẵn sàng của các nhà cung cấp thuốc cho việc kê đơn naloxone, so sánh các đường sử dụng khác nhau của naloxone và hiệu quả – chi phí của naloxone.

Kết luận

Nghiên cứu cho thấy rằng những người có nguy cơ quá liều và những người chứng kiến khác sẽ được đào tạo để ngăn ngừa quá liều cũng như cách dùng naloxone. Việc tư vấn cho những bệnh nhân về nguy cơ quá liều thuốc có chất gây nghiện và kê đơn naloxone là một thực hành lâm sàng nổi bật mà nó có thể giúp làm giảm tỷ lệ tử vong do quá liều thuốc trong khi tăng cường việc kê đơn an toàn cho các loại thuốc gây nghiện.

Người dịch: BS.CKII Phạm Ngọc Kiếu, Trưởng khoa ICU

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)