Mối tương quan giữa men gan và ferritin trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b, c mạn

MOI-TUONG-QUAN-GIUA-MEN-GAN-VA-FERRITIN-TREN-BN-VIEM-GAN-SIEU-VI-B-C-MAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.