Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Mối tương quan giữa men gan và ferritin trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b, c mạn

Mối tương quan giữa men gan và ferritin trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b, c mạn

MOI-TUONG-QUAN-GIUA-MEN-GAN-VA-FERRITIN-TREN-BN-VIEM-GAN-SIEU-VI-B-C-MAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *