Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2004 / Mối tương quan đường huyết và huyết áp trong đục thể thủy tinh

Mối tương quan đường huyết và huyết áp trong đục thể thủy tinh

MOI-TUONG-QUAN-DUONG-HUYET-VA-HUYET-AP-TRONG-DUC-THE-THUY-TINH.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *