Mối quan hệ giữa thiết kế phòng icu và tử vong

DE Leaf, P Homel, and PH Factor,  Relationship between ICU design and mortality, Chest, January 15, 2010. Medline abstract

Đặt vấn đề: Thiết kế kiến trúc của các cơ sở y tế có thể ảnh hưởng đến an toàn bệnh nhân. Tuy nhiên, chưa biết thiết kế đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) có ảnh hưởng đáng kể  đến kết quả điều trị bệnh nhân hay không.

 

Phương pháp: 664 bệnh nhân nhập viện các đơn vị chăm sóc y tế chuyên sâu (MICU) của Trung tâm y tế Đại học Columbia trong năm 2008 đã được bao gồm trong nghiên cứu hồi cứu này. Các thông số của bệnh nhân bao gồm lệ tử vong tại bệnh viện, tử vong ICU, thời gian lưu lại ICU, và thời gian không can thiệp thở máy, được so sánh dựa trên phân chia phòng ngẫu nhiên. Bệnh nhân được chỉ định cho phòng mà không nhìn thấy được từ trung tâm điều dưỡng MICU đã được thiết kế như là phòng thấp (LVRs), trong khi các phòng còn lại được thiết kế như phòng cao nhìn thấy được (HVRs).

Kết quả: Nhìn chung tỷ lệ tử vong tại bệnh viện không khác biệt giữa các bệnh nhân được chỉ định cho LVRs so với HVRs. Tuy nhiên, những bệnh nhân bị bệnh nặng (những người có Apache II điểm số lớn hơn 30) có tỷ lệ tử vong tại bệnh viện cao hơn đáng kể khi nhận vào một LVR hơn so với các bệnh nhân bị bệnh tương tự nhận vào một HVR ( 82,1 và 64,0%, N = 39 và 75, tương ứng; p = 0,046). Tử vong tại ICU cho thấy tương tự. Thời gian lưu trú tại ICU và số ngày không thở máy không khác biệt đáng kể giữa các nhóm.

Kết luận: bệnh nhân bị bệnh nặng có thể gặp tỉ lệ tử vong cao hơn khi điều trị trong phòng ICU khó được sự quan sát của y tá và bác sĩ.

Người dịch: BS Phạm Ngọc Trung – K. Hồi sức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)