Mối liên quan giữa kiểm soát đường máu tích cực và các biến chứng mạch máu ở bệnh đái tháo đường type 2: một phân tích tổng hợp

Ma J, Yang W, Fang N, W Zhu, Wei M, The association between intensive glycemic control and vascular complications in type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009 Nov;19(9):596-603. Epub 2009 Oct 9.

Đặt vấn đề và mục đích: Ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) type 2, các mối quan hệ giữa giảm HbA1c và các biến chứng mạch máu lớn không rõ ràng , vì vậy việc giảm nồng độ của HbA1c vẫn đang  tranh cãi.

Phương pháp và kết quả: Chúng tôi tìm kiếm tất cả các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, so sánh hiệu quả của kiểm soát đường huyết tích cực và kiểm soát mức đường huyết chuẩn trên các biến chứng mạch máu ở bệnh nhân ĐTĐ type 2. Kết cục chính là kết hợp biến chứng mạch máu lớn, bao gồm các biến chứng tim mạch, đột quỵ và bệnh mạch máu ngoại vi. Mô hình ảnh hưởng bất biến và biến thiên được sử dụng để phân tích kết quả. Tám nghiên cứu đã được bao gồm theo tiêu chí lựa chọn. Kết quả cho thấy không có lợi ích của việc kiểm soát đường huyết tích cực về các biến chứng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ (P> 0,1), nhưng một tỷ lệ cao hơn của hạ đường huyết nặng (P <0,00001) ở nhóm kiểm soát đường huyết tích cực khi mục tiêu HbA1c <7,0%. Khi mục tiêu HbA1c đã được hạ xuống đến mức 7,0-7,9%, kiểm soát đường huyết tích cực cho thấy lợi ích về việc giảm các biến chứng mạch máu nhỏ (P <0,05) mà không làm tăng nguy cơ hạ đường huyết nặng (P = 0,74), nhưng không có ảnh hưởng đến biến chứng mạch máu lớn (P> 0,1).

Kết luận: Kết quả phân tích này cho thấy rằng mục tiêu giảm HbA1c ở mức 7,0-7,9% có thể là tốt hơn so với  mục tiêu kiểm soát HbA1c <7,0% ở bệnh nhân mắc ĐTĐ type 2.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)