Mối liên hệ nồng độ magnesium máu trên tử vong ở bệnh nhân điều trị tại đơn vị hồi sức tim mạch

Association of Serum Magnesium on Mortality in Patients Admitted to the Intensive Cardiac Care Unit

NiyadaNaksukMDaTiffanyHuBSbChayakritKrittanawongMDacCharatThongprayoonMDdeSunitaSharmaMD, PhDfgJae YoonParkMDaAndrew N.RosenbaumMDgPrakritiGabaBSbAmmar M.KilluMBBSaAlan M.SugrueMB, BCh, BAOgThoetchaiPeeraphatditMDhiVitalyHerasevichMD, PhDdMalcolm R.BellMDaPeter A.BradyMB, ChB, MDaSurajKapaMDaSamuel J.AsirvathamMDaj

The American Journal of Medicine

Volume 130, Issue 2, February 2017, Pages 229.e5-229.e13

https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2016.08.033

Đặt vấn đề:

Mặc dù rối loạn điện giải có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của tim nhưng ít được biết về sự liên quan giữa magnesium máu và QT (QTc) điều chỉnh cũng như kết cục lâm sàng.

Phương pháp:

Có 8498 bệnh nhân được nhận vào điều trị tại Đơn vị hồi sức tim mạch the Mayo Clinic Hospital—Rochester (CCU) từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 với 2 hoặc nhiều mức magiê máu đã được ghi nhận để kiểm tra giả thuyết cho thấy nồng độ magnesium máu liên quan đến tử vong trong bệnh viện, tử vong đột tử do tim và khoảng QTc.

Kết quả:

Tuổi trung bình là 67,15 năm; 62,2% là nam giới. Các chẩn đoán chính cho nhập viện là nhồi máu cơ tim cấp (50,7%) và suy tim cấp (42,5%). Bệnh nhân có nồng độ magiê máu cao hơn thì già hơn, nam nhiều hơn, và có độ lọc cầu thận thấp hơn. Sau khi phân tích đa biến được điều chỉnh cho các đặc điểm lâm sàng bao gồm bệnh thận và kali huyết thanh, nồng độ magiê huyết thanhcho thấy không liên quan đến khoảng QTc hoặc đột tử do tim. Tuy nhiên, nồng độ magnesium máu lúc nhập viện <2,4 mg / dL liên quan độc lập với sự gia tăng tử vong khi so sánh với mức tham chiếu (2,0 đến <2,2 mg / dL), có tỉ số chênh hiệu chỉnh là 1,80 và khoảng tin cậy 95% là 1,25-2,59. Các phân tích độ nhạy cảm kiểm tra mối liên quan magnesium máu sau khi nhập viện và phân tích loại trừ những bệnh nhân bị suy thận và những bệnh nhân có kali máu bất thường cũng cho kết quả tương tự.

Kết luận:

Nghiên cứu hồi cứu này cho thấy không có sự liên quan giữa nồng độ magiê máu và khoảng QTc hoặc đột tử do tim. Tuy nhiên, magnesium máu < 2,4 mg / dl là một yếu tố tiên đoán độc lập về sự gia tăng tỷ lệ tử vong trong bệnh viện ở bệnh nhân trong CCU.

Người dịch: BS.CKI Lê Hồ Tiến Phương, Khoa ICU. BCĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)