Mối liên hệ giữa thuốc ức chế bơm proton và viêm phúc mạc nguyên phát ở bệnh nhân xơ gan – tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

Association between proton pump inhibitors and spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients – a systematic review and meta-analysis.

Int J Clin Pract. 2011 Jun;65(6):674-8. doi: 10.1111/j.1742-1241.2011.02650.x.

Trikudanathan GIsrael JCappa JO’Sullivan DM.

Source: Department of Internal Medicine, University of Connecticut Medical Center, Farmington, CT, USA. gtrikudanathan@resident.uchc.edu

Tóm tắt

Điều trị ức chế acid, dạng thuốc ức chế bơm proton (PPI), được sử dụng rộng rãi trong các bệnh nhân xơ gan, thường không hợp lý rõ ràng. PPI tạo điều kiện cho vi khuẩn đường ruột xâm lấn, phát triển quá mức và di chuyển, mà có thể dẫn đến viêm phúc mạc nguyên phát. Tuy nhiên, nghiên cứu quan sát đánh giá sự kết hợp của PPI và viêm phúc mạc nguyên phát ở bệnh nhân xơ gan đã mang lại kết quả không phù hợp. Do đó chúng tôi đã tiến hành một phân tích gộp các nghiên cứu lâm sàng có liên quan để xác định bản chất của sự kết hợp này. Nghiên cứu quan sát đánh giá mối liên quan giữa viêm phúc mạc nguyên phát và PPI trong xơ gan, tiến hành trong dân số trưởng thành và xuất bản trong tất cả các ngôn ngữ, đã được xác định thông qua hệ thống tìm kiếm trong MEDLINE, EMBASE và tổng quan tất cả các hội nghị tiêu hóa đến tháng 5 năm 2010. Các nghiên cứu liên quan được tập hợp sử dụng kỹ thuật phân tích gộp truyền thống với mô hình tác động ngẫu nhiên. Bốn nghiên cứu được xác định và đưa vào phân tích. Phân tích gộp, tổng cộng 772 bệnh nhân, cho thấy liên hệ chặt chẽ giữa việc sử dụng PPI và viêm phúc mạc nguyên phát (OR 2.77, KTC 95 1,82-4,23%).

Có mối liên hệ giữa sử dụng PPI và phát triển của viêm phúc mạc nguyên phát. Vì vậy, PPI nên được sử dụng khôn ngoan và chỉ khi có chỉ định rõ ràng trong bệnh nhân xơ gan. Cần có nghiên cứu sâu hơn để làm rõ mối quan hệ này và làm sáng tỏ các cơ chế gây bệnh.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)