Mối liên hệ giữa đặt lại nội khí quản và các tác dụng phụ tại khoa cấp cứu: một nghiên cứu quan sát tiền cứu đa trung tâm.

Association between repeated intubation attempts and adverse events in emergency departments: an analysis of a multicenter prospective observational study.

Hasegawa KShigemitsu KHagiwara YChiba TWatase HBrown CA 3rdBrown DFJapanese Emergency Medicine Research Alliance Investigators.

Ann Emerg Med. 2012 Dec;60(6):749-754.e2. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.04.005. Epub 2012 Apr 28.

Mục tiêu:

Đặt lại nội khí quản góp phần vào tử vong của bệnh nhân, mặc dù số liệu mô tả hạn chế, có mối liên hệ giữa số lượng soi thanh quản (đèn soi đặt NKQ) tại Khoa Cấp cứu (KCC) và tác dụng phụ. Chúng tôi tìm kiếm để xác định xem liệu việc đặt lại nội khí quản (NKQ) tại KCC có liên quan với tăng tác dụng phụ.

Phương pháp:

Chúng tôi tiến hành một phân tích một nghiên cứu tiến cứu đa trung tâm tại 11 KCC của Nhật Bản từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011. Tất cả bệnh nhân đặt NKQ khẩn cấp với đèn soi NKQ trực tiếp được đưa vào nghiên cứu. Tiêu chí chính là đặt NKQ nhiều lần, được định nghĩa là đặt NKQ ≥ 3 lần. Kết cục chính là sự xuất hiện các tác dụng phụ liên quan đến đặt NKQ trong KCC, bao gồm ngừng tim, rối loạn nhịp, hạ huyết áp, thiếu oxy máu, đặt vào thực quản, trào ngược, chấn thương khí đạo, chấn thương răng hoặc môi, và không rút được NKQ.

Kết quả:

Trong 2.616 bệnh nhân, có 280 bệnh nhân (11 %) cần đặt NKQ lớn hơn hoặc bằng 3 lần. So với bệnh nhân đặt NKQ ≤ 2 lần, bệnh nhân đặt NKQ nhiều lần có tác dụng phụ cao hơn (35% so với 9% ). Sau khi hiệu chỉnh tuổi, giới, chỉ định, phương pháp, thuốc, và các yếu tố nhiễu khác, đặt NKQ nhiều lần làm gia tăng các tác dụng phụ với tỉ số odds= 4,5 (KTC 95%: 3,4-6,1). 

Kết luận:

Trong nghiên cứu đa trung tâm tại Nhật Bản ở bệnh nhân tại KCC cần đặt NKQ, chúng tôi thấy rằng đặt lại NKQ nhiều lần liên quan với tăng các tác dụng phụ.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)