Metformin, nguy cơ ung thư và tử vong: một tổng quan có hệ thống và phân tích gộp.

Metformin and cancer risk and mortality: a systematic review and meta-analysis.

Gandini S1Puntoni M2Heckman-Stoddard BM3Dunn BK4Ford L5DeCensi A6Szabo E7.

Cancer Prev Res (Phila). 2014 Sep;7(9):867-85. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-13-0424. Epub 2014 Jul

Tóm tắt

Các phân tích gộptrước đây đã chỉ ra rằng thuốc điều trị ĐTĐ metformin có liên quan đến giảm tỉ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do ung thư. Tuy nhiên, hiệu quả này đã không được chứng minh một cách nhất quán trong mô hình động vật và các nghiên cứu dịch tễ gần đây. Chúng tôi đã thực hiện phân tích gộpvới trọng tâm là các yếu tố gây nhiễu và sai lệch, bao gồm chỉ số khối cơ thể (BMI), loại nghiên cứu và các bias về thời gian. Chúng tôi đã xác định được 71 bài báo được xuất bản từ ngày 1 tháng 1 năm 1966 đến ngày 31 tháng 5 năm 2013 thông qua Pubmed, ISI Web of Science, Embase và thư viện Cochrane có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh hoặc tử vong do metformin. Các đặc điểm và kết quả nghiên cứu được tóm tắt cho mỗi nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí đưa vào. Chúng tôi ước tính từ 47 nghiên cứu độc lập và 65.540 trường hợp ung thư ở bệnh nhân ĐTĐ. Tỷ lệ ung thư nói chung giảm xuống 31% [(SRR), 0,69; KTC 95%, 0.52-0.90], mặc dù sự không đồng nhất đáng kể giữa các nghiên cứu (I (2) = 88%). Tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư giảm 34% (SRR, 0,66, KTC 95% , 0,54-0,81, I (2) = 21%). Các nghiên cứu hiệu chỉnh BMI và nghiên cứu không bias ​​về thời gian cũng cho thấy sự giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ung thư (SRR, 0.82, KTC95%, 0.70-0.96 với I (2) = 76% và SRR, 0.90, KTC 95% , 0.89-0.91 Với I (2) = 56%, tương ứng), mặc dù với cường độ thấp hơn (18% và giảm 10%). Tuy nhiên, các nghiên cứu về tỷ lệ tử vong do ung thư và vị trí ung thư của mỗi cá thể không giảm đáng kể trong tất cả các loại phân tích. Mặc dù các kết hợp này có thể không phải là nguyên nhân, kết quả của chúng tôi cho thấy metformin có thể làm giảm tỷ lệ và tử vong của bệnh ung thư ở bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên, mức giảm dường như ở mức khiêm tốn và không ảnh hưởng đến tất cả các quần thể. Cần có các thử nghiệm lâm sàng để xác định xem những quan sát này có áp dụng cho các quần thể không có ĐTĐ và các cơ quan cụ thể.

Người dịch: Th.s Phạm Ngọc Hoa, Trưởng khoa Nội tổng hợp

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)