Mannitol và kết cục trong xuất huyết não

Mannitol và kết cục trong xuất huyết não

Mannitol and Outcome in Intracerebral Hemorrhage

Wang X1Arima H1Yang J1Zhang S1Wu G1Woodward M1Muñoz-Venturelli P1Lavados PM1Stapf C1Robinson T1Heeley E1Delcourt C1Lindley RI1Parsons M1Chalmers J1Anderson CS2INTERACT2 Investigators.

Stroke, 2015 Oct;46(10):2762-7. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.009357. Epub 2015 Aug 11.

Đặt vấn đề và mục đích

Mannitol thường được sử dụng để làm giảm phù não trong xuất huyết trong não cấp nhưng không có bằng chứng hỗ trợ mạnh mẽ. Mục đích chúng tôi nhằm xác định tác động của mannitol lên kết cục giữa những người tham gia giảm huyết áp can thiệp trong thử nghiệm xuất huyết não cấp (INTERACT2).

Phương pháp

NTERACT2 là một nghiên cứu quốc tế, mở, mù điểm kết cục, đối chứng ngẫu nhiên trên 2.839 bệnh nhân xuất huyết não tự phát (<6 giờ) và mức huyết áp tâm thu tăng được can thiệp (huyết áp tâm thu mục tiêu, <140 mmHg trong vòng 1 giờ) hoặc khuyến cáo hướng dẫn (huyết áp tâm thu mục tiêu, <180 mm Hg) điều trị giảm huyết áp. Điểm tích lũy và phân tích đa biến đã được thực hiện để đánh giá mối quan hệ giữa điều trị mannitol (trong vòng 7 ngày) và kết cục kém, được xác định bởi tử vong hoặc tàn tật nặng trên thang điểm Rankin sửa đổi (3-6) ở thời điểm 90 ngày.

Kết quả

Không có sự khác biệt có ý nghĩa về kết quả ở kết cục xấu giữa nhóm những người sử dụng mannitol (n = 1533) và nhóm những người không sử dụng mannitol (n = 993): tỉ số tỷ odds điểm tích lũy là 0,90 (CI 95%, 0,75-1,09, P = 0,30) và tỷ số odds đa biến 0,87 (CI 95%, 0,71-1,07; P = 0,18). Mặc dù kết quả tốt hơn đã được gợi ý ở những bệnh nhân khối choán chỗ lớn hơn (≥15 mL) so với những bệnh nhân có khối choán chỗ nhỏ hơn (<15 mL) điều trị mannitol (tỷ số odds, 0.52 [ CI 95%, 0.35-0.78] so với tỷ số odds, 0.91 [ CI 95%, 0.72-1.15], p sự đồng nhất <0.03 trong phân tích điểm tích lũy, không có mối liên quan phù hợp trong phân tích trên các điểm cắt khác (≥10 và ≥20 mL) và mức độ khác nhau về trầm trọng thần kinh. Mannitol không có liên quan với các tác dụng phụ nghiêm trọng quá mức.

Kết luận

Mannitol dường như an toàn nhưng có thể không cải thiện được kết cục ở những bệnh nhân xuất huyết não cấp.

Người dịch: Ths Mai Nhật Quang, trưởng khoa Nội thần kinh, BVĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)