Magnesium sulfate trong sinh ngạt nặng: một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Magnesium sulfate in severe perinatal asphyxia: a randomized, placebo-controlled trial.

Pediatrics. 2009 May;123(5):e764-9. Epub 2009 Apr 6.

Mục tiêu: Mục đích nghiên cứu là xem truyền magnesium sulfate có thể cải thiện được kết cục thần kinh lúc xuất viện cho trẻ sơ sinh đủ ngày với ngạt nặng sau sinh.

Phương pháp: Một nghiên cứu tiền cứu, xuôi thời gian có nhóm đối chứng trên 40 trẻ sơ sinh đủ ngày (³ 37 tuần) với sinh ngạt nặng. Bệnh nhân được chỉ định ngẫu nhiên với magnesium sulfate truyền 3 liều: 250 mg/kg/liều (tương đương 1 ml/kg/liều) trong 24 giờ (nhóm điều trị) hoặc 3 liều nước muối sinh lý (1 ml/kg/liều) trong 24 giờ(nhóm giả dược). Cả hai nhóm đều được chăm sóc hỗ trợ theo phác đồ sinh ngạt sau sinh.

Kết quả: Trong nhóm điều trị, lúc nhập viện có 35% (7/20) trẻ có bệnh lý não (encephalopathy) trung bình và 65% (13/20) có bệnh lý não nặng. Tỉ lệ này trong nhóm giả dược là 40% (8/20) và 60% (12/20). Nồng độ magnê trung bình trong nhóm điều trị được duy trì ở mức ³1.2 mmol / L trong 72 giờ sau liều tiêm truyền đầu tiên. Lúc ra viện, 22% (4/18) trẻ sơ sinh ở nhóm điều trị có bất thường về thần kinh, so với 56% (10/18) trẻ sơ sinh ở nhóm giả dược. Chụp CT sọ não vào ngày 14 của bệnh cho thấy trẻ sơ sinh trong nhóm điều trị ít bị tổn thương thần kinh so với nhóm giả dược (16% so với 44%). Trẻ sơ sinh ở nhóm điều trị tự bú sữa lúc xuất viện tốt hơn trẻ ở nhóm giả dược (77% so với 37%). Kết cục tốt ngắn hạn sau ra viện ở nhóm điều trị cao hơn nhóm giả dược (77% so với 37%).

Kết luận: Điều trị magnesium sulfate cho trẻ sơ sinh đủ tháng với sinh ngạt nặng làm cải thiện kết cục thần kinh lúc xuất viện.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)