Lượng muối ăn vào và ung thư dạ dày: một phân tích tổng hợp các nghiên cứu tiền cứu.

Habitual salt intake and risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective studies.

D’Elia LRossi GIppolito RCappuccio FPStrazzullo P.

Source: Department of Clinical and Experimental Medicine, ESH – Excellence Center of Hypertension, Federico II University Medical School, via S Pansini 5, 80131 Naples, Italy.

Đặt vấn đề và mục đích:

Một tổng quan hệ thống các nghiên cứu bệnh-chứng cho thấy có liên hệ thuận giữa lượng muối ăn vào và ung thư dạ dày, tuy nhiên một phân tích định lượng các nghiên cứu dọc, đoàn hệ thì chưa đủ cơ sở. Vì vậy, chúng tôi thực hiện một phân tích để đánh giá mối liên hệ giữa thói quen ăn nhiều muối và nguy cơ ung thư dạ dày qua các nghiên cứu tiền cứu.

Phương pháp:

Chúng tôi tìm kiếm có hệ thống các bài báo đã xuất bản (1966-2010). Tiêu chuẩn để nhận vào là: bài viết gốc, nghiên cứu tiền cứu trên người lớn, biến dự đoán là lượng muối ăn vào và biến kết cục là ung thư dạ dày, theo dõi ít nhất 4 năm, với các loại lượng muối ăn vào khác nhau.

Kết quả:

Bảy nghiên cứu (gồm 10 đoàn hệ) đáp ứng các tiêu chuẩn thu nhận (268 718 người tham gia, 1474 sự kiện, theo dõi 6-15 năm). Trong phân tích gộp, lượng muối ăn vào “nhiều” và “trung bình ” so với lượng muối ăn vào “thấp” cả hai đều liên quan với tăng nguy cơ ung thư dạ dày (RR = 1,68 [KTC 95%: 1,17-2,41], p = 0,005 và RR=1,41 [1,03 1,93], p = 0,032), không có bằng chứng về sai lệch xuất bản. Sự liên hệ này rõ hơn ở người Nhật Bản và ăn các loại thực phẩm chứa nhiều chất muối. Phân tích tổng hợp hồi quy không phát hiện tính không đồng nhất giữa các nghiên cứu.

Kết luận:

Qua các nghiên cứu tiền cứu cho thấy lượng muối ăn vào liên quan trực tiếp với nguy cơ ung thư dạ dày và nguy cơ tăng dần theo lượng muối ăn vào.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)