Lượng đường huyết mục tiêu ở phụ nữ mang thai bị tiểu đường: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

J Clin Endocrinol Metab. 2013 Nov;98(11):4319-24. doi: 10.1210/jc.2013-2461. Epub 2013 Oct 22.

Glucose targets in pregnant women with diabetes: a systematic review and meta-analysis.

Prutsky GJDomecq JPWang ZCarranza Leon BGElraiyah TNabhan MSundaresh VVella AMontori VMMurad MH.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

 

Phương pháp điều trị làm hạ đường huyết trong suốt thai kỳ làm giảm nguy cơ biến chứng cho mẹ và con, nhưng vẫn chưa xác định được mức đường huyết mục tiêu trong điều trị.

MỤC TIÊU:

Mục tiêu của chúng tôi là để đánh giá và tổng kết các bằng chứng có sẵn để tìm mối liên quan giữa các mức đường huyết mục tiêu (glucose targets) khác nhau với kết cục của mẹ và thai.

PHƯƠNG PHÁP:

Các thử nghiệm ngẫu nhiên và nghiên cứu quan sát được tìm trên các trang tài liệu Medline, EMBASE, thư viện Cochrane, trang web khoa học,  S coupus, Psyclnfo và CINAHL vào tháng 5 năm 2011 với sự tham gia của các phụ nữ bị đái tháo đường trong thai kỳ, các bài báo đã được đang,  chỉ tiêu đường huyết đạt được. Chúng tôi sử dụng mô hình phân tích hồi qui tương quan ngẫu nhiên để ước tính các  tỉ lệ của những kết cục quan tâm nhất và chỉ tiêu đường huyết. Khi có thể, chúng tôi hiệu chỉnh các yếu tố như: loại tiểu đường, tam cá nguyệt thai và phương pháp điêu trị tiểu đường.

KẾT QUẢ:

Chúng tôi có tất cả 34 nghiên cứu với 9433 phụ nữ tham gia. Những nghiên cứu này có nguy cơ sai lệch vừa và cao do có bằng chứng sai lệch báo cáo và chưa được hiệu chỉnh các hiệp biến quan trọng, đặc biệt là chỉ số khối cơ thể mẹ. Đường huyết mục tiêu lúc đói <90mg/dl thường được báo cáo nhất và có mối liên quan mạnh nhất làm giảm nguy cơ thai to ( OR=0,53, khoảng tin cậy 95%=0.31-0.90, P=0.02) ở những thai phụ tiểu đường ở quí 3 của thai kỳ. Đối với tiểu đường loại I, loại II, đường huyết mục tiêu trước và sau ăn thì chưa đủ dữ liệu và chưa có tính thuyết phục.

KẾT LUẬN:

Bằng chứng có tin cậy thấp khi ước đoán rằng lượng đường huyết  lúc đói <90mg/dl thì có nguy cơ thấp bị thai to và các kết cục quan trọng khác ở những phụ nữ tiểu đường thai kỳ. Cho dù chỉ tiêu này có thể ngoại suy ở những phụ nữ tiền đái tháo đường hoặc cho dù mức đường huyết mục tiêu cao hoặc thấp hơn ngưỡng này sẽ có lợi hoặc nguy cơ hơn thì vẫn chưa rõ ràng.

Người dịch: BS Linh, khoa Sản, BV An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)