Lượng cholesterol toàn phần: yếu tố dự đoán gây tử vong ở người già nhập viện

Serum total cholesterol: A mortality predictor in elderly hospitalized patients.

Weiss ABeloosesky YWeiss HSGrossman EBoaz M.

Source: Department of Geriatrics, Rabin Medical Center, Beilinson Hospital, Petah Tikvah, Israel; Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Israel. Electronic address: avrahamw@clalit.org.il.

Đặt vấn đề và mục đích:

Lượng cholesterol toàn phần huyết thanh cao liên quan với tăng nguy cơ tử vong tim mạch ở người lớn tuổi trung niên, nhưng không gặp ở người già. Vì vậy, chúng tôi kiểm chứng xem lượng cholesterol toàn phần tăng  có làm giảm nguy cơ tử vong ở người già nhập viện.

Phương pháp:

Trong số 1852 bệnh nhân nhập lien tiếp vào cấp cứu  khoa lão khoa từ 1/1/1999-12/31200/00, có 298 bệnh nhân (BN) (49,6% nam giới, tuổi trung bình là 81,36 ± 6,3 tuổi)  được đo tổng lượng cholesterol và albumin huyết thanh và theo dõi cho đến ngày 31/8/2004. Số liệu tử vong được ghi nhận từ giấy chứng tử của BN.

Kết quả:

Qua theo dõi 3,47 ± 1,87 năm, có 248 BN tử vong. Các BN tử vong có nồng độ cholesterol thấp hơn đáng kể  so với những BN còn sống (183,3 ± 45,4 so với 200,2 ± 37,9, p = 0,01) và albumin (3,6 ± 0,5 so với 3,8 ± 0,3 g / l, p = 0,002). Trong phân tích hồi quy Cox, lượng cholesterol huyết thanh toàn phần nổi trội như là một yếu tố dự báo quan trọng độc lập gây tử vong. Cụ thể, mỗi 1 mg/dL tăng cholesterol toàn phần trong huyết thanh làm giảm 0,4% nguy cơ tử vong.

Sự liên hệ này vẫn còn sau khi hiệu chỉnh các yếu nguy cơ khác như lượng creatinine huyết thanh, độ tuổi, chỉ số khối cơ thể, mất trí nhớ và suy tim sung huyết. Các yếu tố này cũng là các yếu tố đáng kể, độc lập liên quan đến tử vong.

Kết luận:

Ở những bệnh nhân rất già nhập viện, nồng độ cholesterol huyết thanh toàn phần cao và albumin cao có thể làm giảm nguy cơ tử vong.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)