Lời khuyên nghỉ ngơi tại giường hoặc duy trì hoạt động ở bệnh nhân đau lưng và đau thần kinh tọa

 Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jun 16;(6):CD007612. doi: 10.1002/14651858.CD007612.pub2.

Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica.

Dahm KTBrurberg KGJamtvedt GHagen KB.

Source: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, PO Box 7004, St. Olavs Plass, Oslo, Norway, N-0130.

Đặt vấn đề:

Đau lưng vùng dưới cấp là lý do phổ biến để đi khám bác sĩ. Lời khuyên nên nghỉ ngơi tại giường hoặc vẫn duy trì hoạt động trong chăm sóc ban đầu vẫn tiếp tục được tranh luận.

Mục tiêu:

Xác định hiệu quả lời khuyên nằm nghỉ tại giường hoặc tiếp tục duy trì hoạt động ở bệnh nhân (BN) đau lưng vùng thấp hoặc đau thần kinh tọa.

Chiến lược tìm kiếm:

Chúng tôi tìm kiếm các thử nghiệm đăng ký trên Cochrane, CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, Sport, và SCISEARCH đến tháng 5 năm 2009, các danh sách tham khảo về đề tài liên quan và liên lạc với tác giả có các bài viết liên quan.

Tiêu chuẩn chọn lựa:

Gồm các thử nghiệm ngẫu nhiên về hiệu quả của lời khuyên nghỉ ngơi tại giường hoặc duy trì hoạt động ở BN bị đau lưng hoặc đau thần kinh tọa. Các kết cục chính được đánh giá gồm đau, tình trạng chức năng, phục hồi và trở lại làm việc.

Thu thập và phân tích:

Hai tác giả nghiên cứu được chọn một cách độc lập, đánh giá nguy cơ sai lệch và trích xuất dữ liệu. Tổng hợp các NC theo chất lượng hoặc có ý nghĩa thống kê tùy theo dữ liệu sẵn có và được trình bày.

Kết quả chính:

Tổng hợp được 10 nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) với nguy cơ sai lệch khác nhau. Đối với bệnh nhân đau lưng cấp, kết quả từ 2 nghiên cứu (N = 401) cho thấy nếu khuyên tiếp tục duy trì hoạt động thì mức độ giảm đau có cải thiện chút ít (khác biệt trung bình (KBTB)= 0.22 (KTC 95% : 0,02-0,41) và tình trạng chức năng [KBTB= 0,29 (KTC 95% : 0,09-0,49)]. Đối với BN đau thần kinh tọa, thì sự khác biệt không đáng kể giữa lời khuyên nghỉ ngơi tại giường hoặc duy trì hoạt động, [KBTB= -0.03 (KTC 95%: -0.24 – 0.18)] hoặc tình trạng chức năng [KBTB= 0.19 (KTC 95%: -0,02 – 0,41)], Có 3 thử nghiệm với chất lượng thấp (3 RCT, N = 931) cho thấy ít hoặc không có sự khác biệt giữa tập luyện, nghỉ ngơi tại giường hoặc duy trì hoạt động ở BN đau lưng. Với 1 RCT có chất lượng thấp (1RCT, N=250) cho thấy không khác hoặc khác rất ít giữa tập vật lý trị liệu, nghỉ tại giường và duy trì hoạt động ở BN đau thần kinh tọa. Không có thử nghiệm nào so sánh về tác dụng của các kiểu tư vấn.

Kết luận của tác giả:

Có những bằng chứng trung bình cho thấy ở BN đau lưng cấp tiếp tục duy trì hoạt động có cải thiện cơn đau và cải thiện chức năng tuy không nhiều khi so sánh với nằm nghỉ tại giường. Ở BN đau thần kinh toạ, thì thấy cải thiện ít hoặc không thấy có sự khác biệt giữa hai phương pháp. Các kết luận từ các thử nghiệm có chất lượng thấp cho thấy ít hoặc không có sự khác biệt giữa những người tiếp tục duy trì hoạt động, tập thể dục hoặc tập vật lý trị liệu. Các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để đánh giá hiệu quả và mức độ tin tưởng.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)