Lợi ích của mở khí quản sớm: một phân tích gộp dựa trên sáu nghiên cứu quan sát

Benefits of early tracheotomy: a meta-analysis based on six observational studies

Shan LHao PXu FChen Y.

Respir Care. 2013 May 7.

Source: Liang Shan, Panpan Hao, Feng Xu, Yuguo Chen are affiliated with the Emergency Department of Qilu Hospital, Shandong University, China.

Đặt vấn đề

Mở khí quản sớm có thể cải thiện kết cục lâm sàng của bệnh nhân nặng hay không vẫn còn gây tranh cãi. Nghiên cứu này nhằm mục đích để thảo luận về những lợi ích của mở khí quản sớm so với mở khí quản muộn với phân tích gộp của các nghiên cứu quan sát.

Phương pháp

Tìm kiếm điện tử (đến 28 tháng 2, 2013) được thực hiện theo một yêu cầu thống nhất và sau đó dữ liệu lâm sàng đáp ứng được xác định trước tiêu chí nhận vào.

Kết quả

Dữ liệu từ tổng số 2.037 bệnh nhân từ sáu nghiên cứu hồi cứu quan sát. Phân tích gộm cho thấy  mở khí quản sớm làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong (odds ratio [OR], 0,77, khoảng tin cậy 95% [KTC], 0,62-0,96), thời gian thở máy (khác biệt trung bình: -10,04 , KTC 95% [-15,15, -4.92]), thời gian nằm tại ICU (khác biệt trung bình, KTC 95% [-9,71, -7.89]) và thời gian nằm viện (khác biệt trung bình -8.80: – 12,18, KTC 95% [-18,25, -6.11]). Tuy nhiên, so với mở khí quản muộn, mở khí quản sớm không làm giảm tỷ lệ viêm phổi liên quan đến thở máy.

Kết luận

Phân tích gộp các nghiên cứu quan sát hồi cứu của chúng tôi cho thấy mở khí quản sớm thực hiện từ ngày 3 và 7 sau khi đặt nội khí quản có nhiều ưu điểm bao gồm giảm tỷ lệ tử vong, giảm thời gian nằm tại ICU, thời gian nằm viện và thời gian thở máy tại ICU. 

Người dịch: BS Trung, khoa ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)