Home / Tin tức / Thông tin y khoa / Thư viện online / Link download tài liệu hội thảo về hồi sức cấp cứu của bác sĩ canada

Link download tài liệu hội thảo về hồi sức cấp cứu của bác sĩ canada

Bao gồm: tài liệu Tiếng Anh và tài liệu Tiếng Việt

Link download thư viện dưới đây:

+ Tiếng Việt: 

http://www.mediafire.com/?7j3hn74rdqdcb

+ Tiếng Anh:

http://www.mediafire.com/?u50xg6jn5bkjh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *