Liệu pháp statin cải thiện sự đáp ứng với interferon alfa và ribavirin trong viêm gan siêu vi c mạn: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

Statin therapy improves response to interferon alfa and ribavirin in chronic hepatitis C: a systematic review and meta-analysis.

Zhu Q1, Li NHan QZhang PYang CZeng XChen YLv YLiu XLiu Z.

Tóm tt

Vic điu tr interferon alfa (IFN-α) và ribavirin cho bnh viêm gan siêu vi C (VGSVC) mn đt đáp ng virus kéo dài (SVR) còn gii hn. Chúng tôi tiến hành mt tng quan h thng và phân tích tng hp đ đánh giá hiu qu ca vic thêm statin vi IFN-α và ribavirin cho bnh VGSVC mn. Các nghiên cu có đ cp đến tác dng ca statin trên viêm gan mn C đã được xem xét, và các th nghim ngu nhiên (RCTs ) đánh giá hiu qu ca vic b sung statin vi IFN-α và ribavirin được đưa vào phân tích. Kết cc chính được đánh giá là SVR. Kết cc ph là s đáp ng virus tc thi (RVR) và đáp ng virus sm (EVR). Các tài liu được tìm kiếm mt cách h thng đến tháng 10/ 2012. Sau khi sàng lc 1724 nghiên cu, còn 54 nghiên cu có liên quan đã được xem xét. Trong s đó, 18 nghiên cu có liên quan và 5 RCTs đáp ng được tiêu chun thu nhn đ phân tích. So vi IFN-α và ribavirin, vic b sung các statin làm tăng đáng k SVR (OR = 2.02, KTC 95%: 1,38-2,94), RVR (OR = 3.51, KTC 95%: 1,08-11,42) và EVR (OR = 1,89, KTC 95%: 1,20-2,98). S gia tăng SVR vn có ý nghĩa đi vi HCV genotype 1 (OR = 2,11, KTC 95%: 1,40-3,18). Không có s gia tăng đáng k các tác dng ph và ngưng thuc vì b sung thêm statin.

Tóm li, vic b sung statins vi IFN-α và ribavirin ci thin được SVR, RVR, EVR và không gây thêm  tác dng bt li, vì vy statins được coi như là cht b tr kết hp vi interferon-α và ribavirin cho bnh VGSVC mn. Các statin cũng có th được s dng cho các kiu gen HCV khác vi genotype 1, hoc nhng bnh nhân chng ch đnh s dng các thuc c chế protease là hoc không được ch đnh.

Người dch: BS Rng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)