Liệu pháp bộ ba trong việc quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

 

Triple therapy in the management of chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and meta-analysis.

Zheng YZhu JLiu YLai WLin CQiu KWu JYao W.

BMJ. 2018 Nov 6;363:k4388. doi: 10.1136/bmj.k4388.

Mục tiêu: So sánh đợt bùng phát từ vừa đến nặng giữa điều trị bộ ba và điều trị kép hoặc đơn trị liệu ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Thiết kế: Đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên.

Nguồn dữ liệu: Cơ sở dữ liệu PubMed, Embase, Cochrane và các cơ quan đăng ký thử nghiệm lâm sàng được tìm kiếm từ khi thiết kế đến tháng 4 năm 2018.

Tiêu chuẩn: Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên so sánh liệu pháp bộ ba với liệu pháp kép hoặc đơn trị liệu ở những bệnh nhân COPD đủ điều kiện. Hiệu quả và an toàn cũng có sẵn.

Khai thác và tổng hợp dữ liệu: Dữ liệu được thu thập độc lập. Phân tích meta được tiến hành để tính toán tỷ lệ, tỷ số nguy cơ và khác biệt trung bình với khoảng tin cậy 95%. Chất lượng bằng chứng được tóm tắt theo phương pháp GRADE.

Kết quả: Có 21 thử nghiệm (19 ấn phẩm). Liệu pháp bộ ba bao gồm một chất đối kháng muscarinic tác dụng kéo dài (LAMA), chủ vận beta 2 tác dụng kéo dài (LABA), và corticosteroid hít (ICS). Liệu pháp bộ ba có liên quan với tỷ lệ giảm đáng kể đợt bùng phát trung bình hoặc nặng so với đơn trị liệu LAMA (tỷ lệ 0,71, KTC 95% 0,60 đến 0,85), LAMA và LABA (0,78, 0,7 đến 0,88), ICS và LABA (0,77, 0,66 đến 0,91). FEV1 và chất lượng cuộc sống đã được cải thiện với điều trị bộ ba. Tác dụng phụ tổng thể của liệu pháp bộ ba là yên tâm, nhưng viêm phổi cao hơn đáng kể với liệu pháp bộ ba so với liệu pháp kép LAMA và LABA (nguy cơ tương đối 1,53, KTC 95% 1,25 đến 1,87).

Kết luậ : Sử dụng liệu pháp bộ ba dẫn đến tỷ lệ thấp hơn các đợt bùng phát COPD trung bình hoặc nặng, chức năng phổi tốt hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn so với liệu pháp kép hoặc đơn trị liệu ở bệnh nhân COPD tiến triển.

Người dịch: BSCKII. Trương Văn Lâm, Trưởng Khoa Nội Tổng hợp-BVĐKTTAG

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)