Liên quan mật độ khoáng xương với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong phụ nữ mạn kinh.

LIÊN QUAN MẬT ĐỘ KHOÁNG XƯƠNG VỚI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TRONG PHỤ NỮ MẠN KINH.

Xu R1, Zhang Y1, Chen XC1, Li YQ1, Ma LL1, Gong R1, Yang HN1.

ĐẶC VẤN ĐỀ:

Loãng xương (OP) thường gặp ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Mối quan hệ giữa OP và COPD đã được nghiên cứu chủ yếu ở bệnh nhân nam và rất ít báo cáo có sẵn ở phụ nữ mãn kinh.

MỤC TIÊU:

Mục đích của nghiên cứu này là điều tra mối liên quan giữa mật độ khoáng xương (BMD) và COPD ở phụ nữ mãn kinh.

PHƯƠNG PHÁP:

Nghiên cứu cắt ngang này bao gồm 133 người phụ nữ hút thuốc ổn định lâm sàng với COPD đã được xác nhận và 31 người phụ nữ “hút thuốc” phù hợp với lứa tuổi. Chúng tôi đã phân tích các nhóm theo thể loại tắc nghẽn đường thở. BMD được đo trên hình ảnh hấp thụ tia X năng lượng kép của cổ xương đùi trái.

KẾT QUẢ:

Bệnh nhân COPD có điểm T thấp hơn và tỷ lệ loãng xương / OP cao hơn so với nhóm đối chứng. Trong nhóm COPD, loại tắc nghẽn đường thở có liên quan đáng kể với điểm T sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu. Phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy COPD là một dấu hiệu độc lập làm tăng nguy cơ loãng xương / OP ở phụ nữ mãn kinh.

KẾT LUẬN:

COPD và thể loại tắc nghẽn đường thở có liên quan chặt chẽ đến BMD. Phụ nữ sau mãn kinh bị COPD, đặc biệt là những người bị tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng, có tỷ lệ lưu hành cao hơn và nguy cơ loãng xương và OP cao hơn so với phụ nữ không mắc COPD.

TỪ KHÓA:

Bệnh phổi tắc nghẽn; Loãng xương; Phụ nữ sau mãn kinh

Dịch: BSCKII.Trương Văn Lâm

Trưởng khoa nội tổng hợp (BVĐKTTAG)

Rev Invest Clin. 2019;71(3):204-210. doi: 10.24875/RIC.19002935.

ASSOCIATION OF BONE MINERAL DENSITY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN POSTMENOPAUSAL WOMEN.

Xu R1Zhang Y1Chen XC1Li YQ1Ma LL1Gong R1Yang HN1.

Author information

Abstract

BACKGROUND:

Osteoporosis (OP) is common in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The relationship between OP and COPD has been primarily studied in male patients, and few reports are available in postmenopausal women.

OBJECTIVE:

The purpose of this study was to investigate the association between bone mineral density (BMD) and COPD in postmenopausal women.

METHODS:

This cross-sectional study included 133 clinically stable female ex-smokers with confirmed COPD, and 31 age-matched “ex-smoker” female controls. We analyzed groups according to their airway obstruction category. BMD was measured on dual-energy X-ray absorptiometry images of the left femoral neck.

RESULTS:

Patients with COPD had lower T-scores and higher prevalence of osteopenia/OP than the control group. In the COPD group, the airway obstruction category was significantly associated with the T-score after adjustment for confounders. Multivariate logistic regression analysis showed COPD was an independent marker for increased risk of osteopenia/OP in postmenopausal women.

CONCLUSIONS:

COPD and airway obstruction category were strongly related to BMD. Postmenopausal women with COPD, especially those with severe airway obstruction, had a higher prevalence rate and a higher risk of osteopenia and OP than female controls without COPD.

Copyright: © 2019 Permanyer.

KEYWORDS:

Obstructive pulmonary disease; Osteoporosis; Postmenopausal women

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)