Liên quan giữa thiếu vitamin d và bệnh lao ở người việt nam

Association between vitamin D insufficiency and tuberculosis in a Vietnamese population.

BMC Infect Dis. 2010 Oct 25;10:306.

Ho-Pham LTNguyen NDNguyen TTNguyen DHBui PKNguyen VNNguyen TV.

Department of Internal Medicine, Pham Ngoc Thach University of Medicine, Thanh Thai Street, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam. thuclanhopham@pnt.edu.vn

Đặt vấn đề: Bằng chứng trên ống nghiệm mới đây cho thấy có sự liên quan giữa thiếu vitamin D và nguy cơ mắc lao. Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm sự liên quan giữa vitamin D, hormone cận giáp (PTH) và nguy cơ mắc lao ở người Việt nam.

Phương pháp: Thiết kế NC bệnh-chứng, gồm 166 bệnh nhân lao (113 nam, 53 nữ) và nhóm chứng bắt cặp theo giới-tuổi gồm 219 người (113 nam, 106 nữ). Tuổi trung bình của nam là 49 và nữ là 50. Chẩn đoán  lao dựa vào sự hiện diệu của BK trên phết đàm và phân lập M. tuberculosis. Tất cả bệnh nhân đều nhập viện điều trị ở 1 bệnh viện chuyên khoa lao. Nhóm chứng chọn ngẫu nhiên từ cộng đồng dân cư Thành phố HCM, Việt nam. 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] và PTH được đo bằng thử nghiệm miễn dịch electrochemiluminescence (ECLIA) của hãng ROCHE. Nồng độ 25(OH)D huyết thanh dưới 30 ng/mL được coi là thiếu vitamin D.

Kết quả: Tỉ lệ thiếu vitamin D là 35.4% ở đàn ông mắc lao và 19.5% ở nhóm chứng (P = 0.01). Ở phụ nữ, không có sự khác biệt có ý nghĩa về nồng độ 25(OH)D và PTH huyết thanh giữa nhóm bệnh và chứng. Tỉ lệ thiếu vitamin D ở phụ nữ mắc lao là 45.3%  và người không mắc bệnh là 47.6% (P = 0.91). Tuy nhiên, lượng calcium huyết thanh ở bệnh nhân mắc lao ở cả 2 giới đều thấp hơn người không mắc bệnh. Hút thuốc (OR= 1.25; KTC 95% 1.10 – 14.7), giảm 25(OH)D (OR cho mỗi độ lệch chuẩn [SD]: 1.14; KTC 95% 1.07 – 10.7) và tăng PTH (OR cho mỗi SD 1.13; KTC 95% 1.05 – 10.4) là những yếu tố độc lập làm tăng nguy cơ mắc lao ở đàn ông.

Kết luận: Các kết quả này gợi ý thiếu vitamin D là yếu tố nguy cơ mắc lao ở đàn ông, nhưng không thấy ở phụ nữ. Tuy nhiên, cần xác định liên quan nhân-quả giữa lao và thiếu vitamin D.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)