Liên hệ bệnh viện

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

      + Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP Long Xuyên , Tỉnh An Giang.

      + Điện thoại: (0296).3852989 – 3852862

      + Email: benhviendkttangiang@angiang.gov.vn

      + Fax:     84 296 3854283

      + Chủ tài khoản: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

      + Số tài khoản: 3712.2.1015942

      + Nơi nhận: Kho bạc Nhà nước An Giang

      + Mã số thuế: 1600258404

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.