Lịch sinh hoạt – thời gian: 14h00 thứ năm ngày 21/6/2018

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch sinh hoạt
– Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 21/6/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
–Báo cáo: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM & PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018
– Người báo cáo: BS CKI. Phan Văn Bé, Trưởng phòng KHTH
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện
– Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm các Khoa – Phòng, cán bộ đại học và 10% điều dưỡng.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Bs Trung