Lịch sinh hoạt – thời gian: 14h00 thứ năm ngày 21/6/2018

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch sinh hoạt
– Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 21/6/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
–Báo cáo: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM & PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018
– Người báo cáo: BS CKI. Phan Văn Bé, Trưởng phòng KHTH
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện
– Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm các Khoa – Phòng, cán bộ đại học và 10% điều dưỡng.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Bs Trung
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)