Lịch sinh hoạt chuyên môn thứ năm ngày 12/10/2017

Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 12/10/2017
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề: CHẨN ĐOÁN THEO DANH MỤC BỆNH TẬT QUỐC TẾ phiên bản lần thứ 10 (ICD 10)
– Người báo cáo: BSCKII Phạm Ngọc Trung
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện ĐKTT An Giang
– Thành phần tham dự: BS các khoa lâm sàng, DS đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Bs Trung