Sinh hoạt chuyên môn: thứ 5 – lúc 14h ngày 10/10/2019

+ Thời gian: 14 giờ thứ Năm  ngày 10/10/2019               

+ Địa điểm: Hội trường B Bệnh viện ĐKTT An Giang
Chuyên đề:  TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT.– Báo cáo viên: Khoa Lao– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí : Phòng Kế hoạch tổng hợp- Thành phần tham dự: các Bác Sĩ , DS đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề. Rất mong Ban chủ nhiệm khoa phòng tạo điều kiện CBNV tham dự đầy đủ./.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)