Sinh hoạt chuyên môn thời gian: 14h00 thứ năm ngày 25/04/2019

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 25/04/2019
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề  :BÌNH ĐƠN NGOẠI TRÚ THÁNG 04.2019
– Người báo cáo: Nhóm dược lâm sàng
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện
– Thư ký: Phòng KHTH
– Thành phần tham dự: BS các khoa lâm sàng, DS đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở  các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Tài liệu tải link đính kèm:
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)