Sinh hoạt chuyên môn thời gian: 14h00 thứ năm ngày 16/8/2018

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 16/8/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề I: TĂNG TROPONIN TIM CÓ PHẢI LÀ HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH VÀNH CẤP ?.
– Chuyên đề II: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG.
– Người báo cáo: BS CKII Phạm Chí Hiền, Trưởng Khoa TM-LH
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện ĐKTT An Giang
–Thư ký: Phòng KHTH
– Thành phần tham dự: Các bác sĩ, dược sĩ, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
BS TrungLịch Sinh Hoạt Chuyên Môn Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 16/8/2018
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)