Sinh hoạt chuyên môn thời gian: 14h00 thứ năm ngày 14/6/2018

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 14/6/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề I: Quy trình Báo động đỏ nội viện
– Người báo cáo: BS.CKII  Nguyễn Duy Tân, PGĐ bệnh viện
– Chuyên đề II: VAI TRÒ CỦA EMG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
– Người báo cáo: BS. CKI Nguyễn Hương Bảy, Khoa Nội thần kinh
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện ĐKTT An Giang
–Thư ký: Phòng KHTH
– Thành phần tham dự: Các bác sĩ, dược sĩ, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
BS Trung
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)