Sinh hoạt chuyên môn thời gian: 14h00 thứ năm ngày 14/3/2019

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 14/3/2019
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề  I: Thông tư 43/2018/TT-BYT phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
– Chuyên đề  II: Bình bệnh án Ngoại khoa
– Người báo cáo: Bác sĩ CKII Phạm Chí Hiền, Trưởng phòng QLCL
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện
– Thư ký: Phòng KHTH
– Thành phần tham dự: BS các khoa lâm sàng, DS đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Bs Trung
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)