Sinh hoạt chuyên môn thời gian: 14h00 thứ năm ngày 09/8/2018

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 09/8/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề : “BÌNH BỆNH ÁN KHOA TIÊU HÓA – HUYẾT HỌC
– Người báo cáo: BS Khoa Nội tiêu hóa – Huyết học, BVĐKTTAG
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện
–Thư ký: Phòng KHTH
– Thành phần tham dự: Các bác sĩ, dược sĩ, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
BS Trung
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)