Sinh hoạt chuyên môn – thời gian: 14h00 thứ năm ngày 05/4/2018

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch sinh hoạt chuyên môn
– Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 05/4/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề: Triển khai THÔNG TƯ Số: 51/2017/TT-BYT
HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ
– Người báo cáo: BS Khoa Cấp Cứu
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện ĐKTT An Giang
–Thư ký: Phòng KHTH
– Thành phần tham dự: BS các khoa lâm sàng, DS đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Bs Trung
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)