Sinh hoạt chuyên môn thời gian: 14h00 thứ năm ngày 02/8/2018

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 02/8/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề I: CHẨN ĐOÁN THEO DANH MỤC BỆNH TẬT QUỐC TẾ 
phiên bản lần thứ 10 (ICD 10)”.
– Chuyên đề II: Nhận xét các trường hợp tử vong tại BVĐKTT An Giang, 2018.
– Người báo cáo: BS.CKII Phạm Ngọc Trung, PGĐ, BVĐKTT An Giang
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện ĐKTT An Giang
–Thư ký: Phòng KHTH
– Thành phần tham dự: Các bác sĩ, dược sĩ, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
Rất mong Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng tạo điều kiện và nhắc nhở các CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.
BS Trung
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)