Sinh hoạt chuyên môn ngày 29/5/2019

Kính gởi : BCN các  Khoa – Phòng

Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm  ngày 29/05/2019
– Địa điểm: Hội trường B Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
Chuyên đề: BÌNH ĐƠN NGOẠI TRÚ THÁNG 5
– Người báo cáo: Nhóm dược lâm sàng
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện
– Thư kí : Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự: BS các khoa lâm sàng, DS đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.
 Rất mong Ban chủ nhiệm khoa phòng tạo điều kiện và nhắc nhở CBNV nêu trên tham dự đầy đủ./.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)