Sinh hoạt chuyên môn ngày 04 tháng 06 năm 2020

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

 • Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
 • Thời gian : 14 giờ thứ Năm ngày 04 tháng 06 năm 2020
 • Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
 • Chuyên đề 1 : Thẩm phân phúc mạc
 • Người báo cáo: Khoa Nội thận
 • Chuyên đề 2 : Duyệt danh mục đấu thầu cấp địa phương
 • Người báo cáo: Khoa Dược
 • Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
 • Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
 • Thành phần tham dự: Mời Trưởng – phó khoa tham dự đầy đủ.
  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh), và người quan tâm chuyên đề .
 • Rất mong Ban chủ nhiệm Khoa, Phòng tạo điều kiện và nhắc nhở CBNV nêu trên tham dự đầy đủ
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)