Lịch sinh hoạt chuyên môn (họp hđt-đt mở rộng) thời gian: 14h00 thứ năm ngày 31/5/2018

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn (họp HĐT-ĐT mở rộng)
Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 31/5/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Nội dung:
1.          Tiểu ban xây dựng danh mục thuốc và giám sát sử dụng thuốc trong bệnh viện;
         Báo cáo tình hình sử dụng thuốc tháng 4 năm 2017
               Báo cáo viên: Ds Chi
– Bình đơn thuốc ngoại trú
Báo cáo viên: Nhóm dược lâm sàng
2.          Tiểu ban giám sát sử dụng kháng sinh và theo dõi sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh thường gặp
– Tình hình sử dụng kháng sinh 5 tháng đầu năm 2018
Báo cáo viên: Bs Trung
– Báo cáo tình hình đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn phân lập được tại Khoa XN BVĐKTT AG, Quý I năm 2018.
-Bs Nguyễn Trung Bình, Phó khoa Xét nghiệm
3. Tiểu ban xây dựng hướng dẫn điều trị;
– Triển khai: Hướng dẫn xây dựng phác đồ điều trị
– Duyệt phác đồ 2018: Đã duyệt từng khoa và đang tổng hợp. Chờ trình HĐKHKT bệnh viện; hoàn thành tháng 6 năm 2018.
4. Tiểu ban giám sát ADR và sai sót trong điều trị;
Báo cáo viên: DS Thục Vân
    5. Tiểu ban giám sát thông tin thuốc
– Thông báo trên trang web bệnh viện:
– Chuyên đề khác:
+Nhắc lại Số: 5543/QLD-ĐK V/v cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm chứa diacerein

– Chủ trì: Giám đốc bệnh viện

–Thư ký: Phòng KHTH
– Thành phần tham dự: Các thành viên HĐT-ĐT, các bác sĩ, dược sĩ, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
BS Trung