Sinh hoạt chuyên môn (họp hđt-đt mở rộng) thời gian: 14h00 thứ năm ngày 31/5/2018

Kính gởi: BCN các Khoa – Phòng
Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn (họp HĐT-ĐT mở rộng)
Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 31/5/2018
– Địa điểm: Hội trường B bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Nội dung:
1.          Tiểu ban xây dựng danh mục thuốc và giám sát sử dụng thuốc trong bệnh viện;
         Báo cáo tình hình sử dụng thuốc tháng 4 năm 2017
               Báo cáo viên: Ds Chi
– Bình đơn thuốc ngoại trú
Báo cáo viên: Nhóm dược lâm sàng
2.          Tiểu ban giám sát sử dụng kháng sinh và theo dõi sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh thường gặp
– Tình hình sử dụng kháng sinh 5 tháng đầu năm 2018
Báo cáo viên: Bs Trung
– Báo cáo tình hình đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn phân lập được tại Khoa XN BVĐKTT AG, Quý I năm 2018.
-Bs Nguyễn Trung Bình, Phó khoa Xét nghiệm
3. Tiểu ban xây dựng hướng dẫn điều trị;
– Triển khai: Hướng dẫn xây dựng phác đồ điều trị
– Duyệt phác đồ 2018: Đã duyệt từng khoa và đang tổng hợp. Chờ trình HĐKHKT bệnh viện; hoàn thành tháng 6 năm 2018.
4. Tiểu ban giám sát ADR và sai sót trong điều trị;
Báo cáo viên: DS Thục Vân
    5. Tiểu ban giám sát thông tin thuốc
– Thông báo trên trang web bệnh viện:
– Chuyên đề khác:
+Nhắc lại Số: 5543/QLD-ĐK V/v cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm chứa diacerein

– Chủ trì: Giám đốc bệnh viện

–Thư ký: Phòng KHTH
– Thành phần tham dự: Các thành viên HĐT-ĐT, các bác sĩ, dược sĩ, Điều dưỡng trưởng (hoặc điều dưỡng hành chánh hoặc KTV trưởng) và người quan tâm chuyên đề.
BS Trung
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)