Lịch sinh hoạt chuyên môn-

Thời gian : 14 giờ  thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2019

– Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

– Chuyên đề: Bình Bệnh Án khoa Nhiễm

– Người báo cáo: Khoa Nhiễm- Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện

 – Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp- Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh), và người quan tâm chuyên đề 

– Rất mong Ban chủ nhiệm Khoa,  Phòng tạo điều kiện và nhắc nhở CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.