Sinh hoạt chuyên môn 30/7/2020

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

 • Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
 • Thời gian : 14 giờ thứ Năm ngày 30 tháng 07 năm 2020
 • Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
 • Chuyên đề 1 : CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN
 • Người báo cáo: khoa Nội Tổng hợp
 • Chuyên đề 2 : CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH BÁO CÁO
 • Người báo cáo: Khoa Chấn thương chỉnh hình
 • Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
 • Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
 • Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng ( hoặc Điều dưỡng hành chánh), và người quan tâm chuyên đề.
 • Rất mong Ban chủ nhiệm Khoa, Phòng tạo điều kiện và nhắc nhở CBNV nêu trên tham dự đầy đủ.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)