Sinh hoạt chuyên môn 27/02/2020

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 27 tháng 02 năm 2020

– Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

– Chuyên đề 1: HỒI SỨC NGƯNG HÔ HẤP TUẦN HOÀN

– Người báo cáo: Khoa cấp cứu

 Chuyên đề 2: BÌNH ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ

 –  Người báo cáo: DƯỢC LÂM SÀNG 

– Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện 

– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp

– Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh), và người quan tâm chuyên đề 

– Rất mong Ban chủ nhiệm Khoa,  Phòng tạo điều kiện và nhắc nhở CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)