Sinh hoạt chuyên môn 14h00 thứ năm ngày 13/06/2019

Kính gởi : Ban chủ nhiệm các  Khoa – Phòng

Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm  ngày 13/06/2019
– Địa điểm : Hội trường B Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề: ĐỘNG KINH – Khoa nội thần kinh
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện
– Thư kí : Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự: BS các khoa lâm sàng, DS đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)