Lịch sinh hoạt chuyên môn 14h00 thứ năm ngày 13/06/2019

Kính gởi : Ban chủ nhiệm các  Khoa – Phòng

Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
Thời gian: 14h00 thứ Năm  ngày 13/06/2019
– Địa điểm : Hội trường B Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
– Chuyên đề: ĐỘNG KINH – Khoa nội thần kinh
– Chủ trì: Ban giám đốc bệnh viện
– Thư kí : Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự: BS các khoa lâm sàng, DS đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.