Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 06 tháng 05 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung :RỐI LOẠN NHẬN THỨC THẦN KINH
– Người báo cáo:  ThS.BS Nguyễn Hương Bảy- Khoa Tâm thần
– Nội dung :BÁO CÁO GIÁM SÁT SỬ DỤNG THUỐC ĐÔNG DƯỢC
– Người báo cáo:  Khoa Dược
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.