Sinh hoạt chuyên môn

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 06 tháng 05 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung :RỐI LOẠN NHẬN THỨC THẦN KINH
– Người báo cáo:  ThS.BS Nguyễn Hương Bảy- Khoa Tâm thần
– Nội dung :BÁO CÁO GIÁM SÁT SỬ DỤNG THUỐC ĐÔNG DƯỢC
– Người báo cáo:  Khoa Dược
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)