Lịch sinh hoạt chuyên môn 05/03/2020

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

 • Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
 • Thời gian : 14 giờ thứ Năm ngày 05 tháng 03 năm 2020
 • Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
 • Chuyên đề 1: UNG THƯ VÚ
 • Người báo cáo: Khoa Ngoại Ung Bướu
 • Chuyên đề 2: BÌNH ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ
 • Người báo cáo: DƯỢC LÂM SÀNG
 • Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
 • Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
 • Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh), và người quan tâm chuyên đề
 • Rất mong Ban chủ nhiệm Khoa, Phòng tạo điều kiện và nhắc nhở CBNV nêu trên tham dự đầy đủ và đúng giờ.