Lịch shcm – lúc 15h ngày 13/02/2020

Kính gởi : Ban chủ nhiệm các Khoa – Phòng
Lịch Sinh hoạt Chuyên môn:               

+ Thời gian: 15h00 giờ thứ Năm  ngày 13/02/2020               

+ Địa điểm: Hội trường B Bệnh viện ĐKTT An Giang
Chuyên đề:  1. Bình bệnh án – Khoa ICU.

– Báo cáo viên: Khoa ICU

– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí : Phòng Kế hoạch tổng hợp

– Thành phần tham dự: các Bác Sĩ , DS đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề. Rất mong Ban chủ nhiệm khoa phòng tạo điều kiện CBNV tham dự đầy đủ./. 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)