Lcz696 một thuốc mới hứa hẹn trong điều trị tăng huyết áp

LCZ696, a promising novel agent in treating hypertension (a meta-analysis of randomized controlled trials).

Ye L#1Wang J#1Chen Q1Yang X1.

Oncotarget. 2017 Nov 14;8(64):107991-108005. doi: 10.18632/oncotarget.22442. eCollection 2017 Dec 8.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Để xác định tính hiệu quả và sự an toàn của LCZ696 trong điều trị tăng huyết áp, chúng tôi đã tiến hành phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng trước đó.

PHƯƠNG PHÁP:

Các bài báo tiếng Anh có liên quan và các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đã được tìm kiếm trong Pubmed, Embase, EBSCO, Cochrane và Clinical Trials.gov. Ngày tìm kiếm cuối cùng là 20 tháng 7 năm 2017.

KẾT QUẢ:

So với olmesartan 20mg, LCZ696 200mg và 400mg vượt trội so với dùng olmesartan trong việc giảm huyết áp tâm thu trung bình tư thế ngồi, huyết áp tâm thu trung bình, huyết áp tâm trương trung bình ngồi và huyết áp tâm trương. So với olmesartan 20mg, LCZ696 200mg và 400mg tốt hơn so với olmesartan về giảm huyết áp trung bình tư thế ngồi. Và những nghiên cứu này cho thấy LCZ696 400mg tốt hơn olmesartan 20mg về giảm huyết áp trung bình bệnh nhân ngoại trú, tuy nhiên không có sự khác biệt đáng kể giữa LCZ696 200mg và olmesartan 20mg về huyết áp trung bình. Ngoài ra, LCZ696 200mg và 400mg tốt hơn so với giả dược về giảm huyết áp đã đề cập ở trên. So với giả dược hoặc olmesartan 20mg, LCZ696 cho thấy không có ưu thế trong việc giảm các tác dụng ngoại ý hoặc các tác dụng phụ nghiêm trọng.

KẾT LUẬN:

LCZ696 ở liều 200 mg hoặc 400 mg tốt hơn làm giảm hầu hết các thông số huyết áp so với olmesartan 20 mg hoặc giả dược. So với giả dược hoặc olmesartan 20mg, LCZ696 200 mg hoặc 400 mg không gây ra nhiều tác dụng phụ trong điều trị tăng huyết áp.

Người dịc: BSCKII Phạm Chí Hiền, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)