Lactated ringer liên quan với giảm tử vong và ít tổn thương thận cấp trong bệnh nhân nặng.

Lactated Ringer Is Associated With Reduced Mortality and Less Acute Kidney Injury in Critically Ill Patients.
Fernando G Zampieri, Otavio T Ranzani, Luciano Cesar Pontes Azevedo, Izanio D S Martins, John A Kellum, Alexandre B Liborio.
Critical Care Medicine 2016 August 5
Mục tiêu: Để đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ phần trăm của dịch truyền Lactated Ringer (% LR) trong 2 ngày đầu tiên điều trị tại ICU về tỷ lệ tử vong và sự xuất hiện của tổn thương thận cấp.
Thiết kế: Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu
Dữ liệu: Phân tích của một cơ sở dữ liệu công cộng (Multiparameter Intelligent Monitoring in Intensive Care-II).
Bệnh nhân: Bệnh nhân người lớn với ít nhất 2 ngày điều trị tại ICU, creatinin lúc nhập viện thấp hơn 5 mg/dL, và được truyền ít nhất 500 ml dịch trong 48 giờ đầu tiên.
Can thiệp: Không.
Đo lường và kết cục chính: 10.249 bệnh nhân được đưa vào phân tích tỷ lệ tử vong và 8085 được đưa vào phân tích tổn thương thận cấp tính. Đối với phân tích tổn thương thận cấp tính, chúng tôi loại trừ bệnh nhân đạt được tiêu chí tổn thương thận cấp tính trong 2 ngày đầu tiên nhập ICU. Tổn thương thận cấp tính được định nghĩa là giai đoạn 2/3 của bệnh thận: Cải thiện creatinine và được đánh giá từ ngày 3-7. Những ảnh hưởng của % LR trong cả hai kết cục được đánh giá thông qua hồi quy logistic kiểm soát các yếu tố gây nhiễu. Phân tích chính được áp dụng để đánh giá hiệu quả của thể tích của từng loại dịch trên tử vong. Nhiều hơn % LR (sử dụng LR nhiều hơn) có liên quan với tỷ lệ tử vong thấp hơn và ít tổn thương thận cấp. Hiệu quả % LR tăng với tổng thể tích dịch truyền. Đối với bệnh nhân trong các tứ phân vị của khối lượng dịch (> 7 L), tỷ số Odds cho tỷ lệ tử vong cho % LR bằng 75% so với% LR tương đương với 25% là 0,50 (KTC 95% , 0,32-0,79; p <0,001). Phân tích chính cho rằng thể tích của Lactated Ringer và muối 0,9% truyền có tác động ngược lại ở kết cục, ủng hộ cho Lactated Ringer.
Kết luận: Nhiều hơn % LR có liên quan với giảm tỷ lệ tử vong và ít tổn thương thận cấp tính từ ngày 3-7 sau khi nhập ICU. Sự kết hợp giữa % LR và tử vong do ảnh hưởng của tổng lượng dịch truyền.
Người dịch: Bs Phạm Ngọc Trung

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)