Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Kinh nghiệm đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch với dây điện cực có bóng tại bệnh viện tim mạch an giang

Kinh nghiệm đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch với dây điện cực có bóng tại bệnh viện tim mạch an giang

KINH-NGHIEM-DAT-MAY-TAO-NHIP-TAM-THOI-QUA-DUONG-TINH-MACH-VOI-DAY-DIEN-CUC-CO-BONG-TAI-BVTMAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *