Khoai lang trong bệnh đai tháo đường tip 2

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15;2:CD009128.

Sweet potato for type 2 diabetes mellitus.

Ooi CPLoke SC.

Source: Department ofMedicine, Universiti PutraMalaysia, Serdang,Malaysia. cpooi07@gmail.com.

Đặt vấn đề: Khoai lang (Ipomoea batatas) là một trong những họ thực vật có giàu chất dinh dưỡng nhất  ở vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới. Nó cũng được sử dụng trong thực hành y học cổ truyền cho bệnh đái tháo đường tip 2 (ĐTĐ 2). Nghiên cứu mô hình động vật và con người cho thấy có thể khoai lang có vai trò trong kiểm soát đường huyết.

Mục tiêu: Để đánh giá hiệu quả của khoai lang trong bệnh ĐTĐ 2.

Phương pháp tìm kiếm: Chúng tôi tìm kiếm cơ sở dữ liệu điện tử, trong số các Thư viện Cochrane (số 7, 2011), MEDLINE, EMBASE, CINAHL, SIGLE và LILACS (tất cả cho đến tháng 7/ 2011), kết hợp với tìm kiếm bằng thủ công. Không có giới hạn ngôn ngữ được sử dụng.

Tiêu chí lựa chọn: Chúng tôi chọn các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) so sánh giữa khoai lang và giả dược hoặc các nghiên cứu can thiệp đối chứng có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc.

Thu thập và phân tích: Hai tác giả độc lập lựa chọn các thử nghiệm và lấy dữ liệu. Chúng tôi đánh giá nguy cơ sai lệch bằng cách xem xét tính ngẫu nhiên, có phân bổ kín, làm mù của các RCT, có dữ liệu kết cục đầy đủ, báo cáo chọn lọc và các nguồn sai lệch tiềm năng khác.

Kết quả chính: Có 3 RCTs đạt tiêu chuẩn chọn lựa của chúng tôi: Có tổng cộng 140 người tham gia từ 6 tuần đến 5 tháng. Các nghiên cứu này đều có cùng 1 tác giả. Nhìn chung, nguy cơ sai lệch (bias) các thử nghiệm này là không rõ ràng hoặc cao . Tất cả các RCTs so sánh hiệu quả của chế phẩm khoai lang với giả dược trên kiểm soát đường huyết trong đái tháo đường type 2. Sự cải thiện glycosylated hemoglobin A1c (HbA1c) là có ý nghĩa thống kê sau 3-5 tháng dùng với 4 g chế phẩm khoai lang/ngày so với giả dược (khác biệt trung bình (MD) -0.3% (KTC 95% : -0,6 đến -0,04), P = 0,02; 122 người tham gia, 2 thử nghiệm). Không có tác dụng phụ nghiêm trọng đã được báo cáo. Biến chứng bệnh ĐTĐ, bệnh tật và tử vong do mọi nguyên nhân, chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe, các kết cục chức năng và chi phí không đưa vào phân tích.

Kết luận của tác giả: Chưa đủ bằng chứng để khuyến cáo ăn khoai lang trong bệnh ĐTĐ 2. Cải tiến trong phương pháp thử nghiệm cũng như giải quyết các vấn đề tiêu chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng các chế phẩm khác nhau của khoai lang thì cần thiết. Đối với dinh dưỡng liệu pháp trong y khoa , cần có nhiều nghiên cứu mô tả hoặc RCTs để đánh giá hiệu quả của khoai lang để có những hướng dẫn trong thực hành lâm sàng.

Người dịch: BS Rạng, BV An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)