Khoa xét nghiệm

Địa chỉ chính: Tầng 1 của Bệnh viện
Điện thoại: 0903620477                                 Email: ngọcdungag@yahoo.com
1. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số cán bộ và nhân viên trong khoa: 30 cán bộ, trong đó: BSCKII: 01, CKI: 01, Bs: 1, Cử nhân: 05, Điều dưỡng: 01, Kỹ thuật viên: 17, trung cấp khác 4. Ban Lãnh đạo:

BSCKII. Phạm Ngọc Dũng Chủ nhiệm khoa
Chủ nhiệm khoa
BSCKII. Phạm Ngọc Dũng
BSCKI. Nguyễn Trung Bình
Phó Chủ nhiệm khoa
CNXN. Nguyễn Thị Xuân Kỹ Thuật Viên trưởng khoa
Kỹ Thuật Viên trưởng
CNXN.Nguyễn Thị Xuân
 

2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa:

Khoa xét nghiện Bệnh viện đa khoa trung tân An giang có chức năng tổ chức thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm cho nội và ngoại trú, tham gia tư vấn xét nghiệm cho khách hàng, phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189 và chỉ đaọ tuyến các bệnh viện.

3. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Khoa:

1.     Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.

2.     Định kì chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.

3.     Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lí các thông tin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm, tham gia nghiên cứu khoa học với các khoa Lâm sàng.

4.     Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm.

5.     Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

6.     Quản lí công tác hành chính, quản lí sổ sách, thống kê báo cáo, lập kế hoạch công tác dựa vào kế hoạch được giao. Phân công công việc cho kĩ thuật viên, y công. Chấm công hàng ngày, tổng hợp ngày công hàng tháng.

7.     Lập dự trù y dụng cụ, vật tư tiêu hao sử dụng cho khoa. Thường quyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lí tài sản vật tư theo quy định. Viết phiếu sửa chữa dụng cụ hỏng.

10. Kiểm tra đôn đốc vệ sinh, sạch đẹp khoa, quy chế chống nhiễm khuẩn             bệnh viện và công tác bảo hộ lao động trong khoa.

11. Phối hợp Khoa Dược kiểm kê tồn kho thực tế, đối chiếu số sử dụng và số mẫu xét nghiệm

4. Trang thiết bị:

+ Hóa sinh tự động: Máy AU 680, cobass 6000

+ Máy miễn dịch tự động: Architect i 2000

+ Máy huyết học tự động: XS 1000i

+ Máy khí máu tự động: Cobass 221

+ Máy HBA1c tự động: D10, C 311

+ Máy nước tiểu tự động: LabUmat, U 411

+ Máy Đông máu tự động  Coag XL

+ Hệ thống LIS quản lý thông tin Khoa xét nghiệm

+ Hện thống cấy trùng tự động: Bactec 40 và Phonic 100

Ngoài ra còn nhiều thiết bị hiện đại khác đủ sức phục vụ xét nghiện cho khám và điều trị nội vá ngoại trú

5. Những thành tích nổi bật từ 2009 đến nay:

  • Đạt tiêu chuẩn công nhận ISO 15189- 2012
 4
 
 
 

 

Một số hình ảnh của khoa:

Tập thể khoa xét nghiệm
Tập thể khoa xét nghiệm
Tập thể khoa xét nghiệm
Tập thể khoa xét nghiệm
Tập thể khoa xét nghiệm
Tập thể khoa xét nghiệm

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)